Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του 1ου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Η προσωρινή διοίκηση της Ένωσης είναι υποχρεωμένη να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη του 1ου Δ.Σ. και Ε.Ε. σύμφωνα με το εγκριθέν καταστατικό και ειδικότερα το άρθρο 18 «Διαδικασία ανακήρυξης υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου» που αναφέρει: «Ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ. Υποψηφιότητες κατατίθενται στο απερχόμενο Δ.Σ. το αργότερο μέχρι και δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Με βάση τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, καταρτίζεται από το απερχόμενο Δ.Σ. ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλογής, το οποίο περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)…».

Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. μπορούν να κατατεθούν στην προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με FAX ή e-mail το αργότερο μέχρι τις 12:00μμ, της Τετάρτης 12 Απριλίου 2017, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Καταστατικού και να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων.

Δείτε το συνημμένο Ενημερωτικό σημείωμα

 

 

Συνημμένα αρχεία

Γιάννης Χατζής

Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...