Πολλά τα προβλήματα των Δ.ΙΕΚ και με τα προγράμματα Erasmus+

Εκτός όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Δημόσια ΙΕΚ αυτή την περίοδο εξ αιτίας δυσλειτουργίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, νέα προβλήματα έχουν εμφανιστεί σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.

Αυτά αφορούν, τη δυνατότητα των Δ.ΙΕΚ να υποβάλλουν προτάσεις για υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus+, σύμφωνα με την τρέχουσα πρόσκληση, αλλά και με την υλοποίηση των ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων από τα Δ.ΙΕΚ.

Για το λόγο αυτό η Ένωση έστειλε σχετική επιστολή προς το ΙΚΥ (υπεύθυνο για τη διαχείριση του Erasmus+ στην Ελλάδα) ζητώντας να βοηθήσει στην άμεση επίλυση των παραπάνω προβλημάτων που ταλαιπωρούν τα Δ.ΙΕΚ.

Δείτε τη συνημμένη επιστολή

Συνημμένα αρχεία

Γιάννης Χατζής

Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...