Επιστολή για τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων Erasmus+ από τα Δ.ΙΕΚ

Μετά την έκδοση PIC number στην επωνυμία των Δημοσίων ΙΕΚ και την υποβολή αιτήσεων όσων επιθυμούσαν να υλοποιήσουν προγράμματα Erasmus+, θα πρέπει για να είναι σε θέση να τα υλοποιήσουν μετά την έγκρισή τους να δημιουργήσουν τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα είναι σε θέση να τον διαχειρίζονται.

Για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2 του νόμου 4310/2014 (ΦΕΚ 258/08.12.2014), να δημιουργούν και να διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής μονάδας χωρίς μάλιστα να είναι αναγκαία η ύπαρξη ΑΦΜ. Συνεπώς, τα σχολεία που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Erasmsus+ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα τέτοιο λογαριασμό και να συμπληρώσουν αντιστοίχως το “Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων” που αναρτούν στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ένωση με σχετική επιστολή της προς τον Υφυπουργό Παιδείας (δείτε συνημμένα), προτρέπει για σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε να δοθεί αντίστοιχη δυνατότητα και στα Δημόσια ΙΕΚ που θα εγκριθεί να αναλάβουν την υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus+ την περίοδο 2018-2019.

Συνημμένα αρχεία

Γιάννης Χατζής

Διευθυντής Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...