Κατηγορία: Ενημερωτικά

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της ΠΑΝ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. περί Γενικών Συνελεύσεων και εκλογής οργάνων, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που ψηφίστηκε στην ιδρυτική Συνέλευση της Αθήνας την 26η Νοεμβρίου 2016, σας καλεί στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής...

Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του 1ου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Η προσωρινή διοίκηση της Ένωσης είναι υποχρεωμένη να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη του 1ου Δ.Σ. και Ε.Ε. σύμφωνα με το εγκριθέν καταστατικό και ειδικότερα το άρθρο 18 «Διαδικασία ανακήρυξης υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου»...